Lecurdé nosc defonc

L ie morta
Helga Moroder dl Forbes
Ai 07.11.2017
Tl’età de 87 ani
L vën vedlà Mierculdi y juebia dala 20.00 te dlieja de Urtijëi
S. Mëssa y supeltura
Vënerdì dala 14.30 te dlieja de Urtijëi

 

SANTES DA MORT

2017
2016
2015