Lecurdé nosc defonc

L ie mort
Toni Kropfitsch
Ai
14.09.2021
Tl’età
94 ani
Vedlé Mierculdi y juëbia dala 20.00 te dlija de S. Antone
S. Mëssa y supeltura
Vënerdi dala 14.30 te dlieja de Urtijëi

SANTES DA MORT

2021

2020

2019

2018

2017

2016 2015