Lecurdé nosc defonc

L ie morta
Lydia Maria Carolina Kostner – Mussner  “dla Cësa Bruma”
Ai
16.01.2022
Tl’età de
60 ani
Vedlé
Dumënia y lunesc dala 20,00 te dlieja de Urtijëi
S. Mëssa y supeltura
Merdi dala 14,30 te dlieja de Urtijëi

SANTES DA MORT

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016 2015